Az egyesületről

 

 Egyesületünk megalakulása óta ( 1996 )községünk kulturális életének meghatározó szereplője. Nem csak műsoraival, fellépéseivel kapcsolódik be a település életébe, hanem gyakorlatilag minden jelentősebb megmozduláson jelen van, tevékenykedik, hallatja hangját, véleménye van stb.

  Az egyesület alapító okirat szerinti tevékenységének középpontjában a német és magyarországi német táncos hagyományok ápolása áll. Emellett széleskörű néprajzi gyűjtőmunkát folytatunk. Ugyanilyen fontos számunkra származásunk kutatása, illetve történelmünk fehér foltjainak feltárása, továbbá ezek megismertetése a szélesebb közvéleménnyel. 

 

Egy ilyen fehér folt a „málenkij robot”, aminek községünk lakóinak majd harmada szenvedő alanya volt 3 éven keresztül. Ennek feldolgozása az elmúlt években megtörtént egy riportkönyv formájában, egyesületünk gondozásában. Jelenleg ezen eredmények megismertetése folyik. Fontosnak tartjuk, hogy az ifjúság megismerje ennek hátterét, okait, tartalmát. Ezért minden évben 2 alkalommal ( elhurcolás napja – hazaérkezés napja ) az iskolával karöltve műsoros megemlékezést tartunk az általunk kezdeményezett emlékműnél.


 Eredetkutatás. Érdekes feladat. Folyamatos kutató munka, sokoldalú tevékenység: könyvtári, levéltári keresésből, levelezésből áll. Mivel a mi őseink Németországban keresendők, nyelvgyakorlásnak sem rossz. Közben pedig megismerhetjük a XVIII. századi német és magyarországi viszonyokat számtalan társadalmi problémával együtt, úgy mint demográfiai helyzet, csecsemőhalandóság, higiénia stb. Kutatási eredményeinket, addig is míg nem állnak össze egésszé, igyekszünk közkinccsé tenni a helyi lapban, amelyben rendszeresen publikálunk.


 Nemzetiségi önkormányzatunk, ha produkcióra van szüksége hozzánk fordul. Így megjelenünk időről időre megyénk 12 német nemzetiségi településének aktuális rendezvényein. Ezen belül különösen bensőséges a kapcsolatunk Hercegkúttal és Károlyfalvával ( mindhárom települést azonos időben és helyről telepítették).

 

 Községünknek két nagyszabású rendezvénye van: a májusi Töltött Káposzta Fesztivál és a szeptemberi Nemzetközi Nemzetiségi Fesztivál. Mindkettő szervezésében, lebonyolításában és műsorában egyaránt jelentős szerepet játszunk. Fiataljaink még a káposztafőzésben is felveszik a versenyt az idősebb korosztályokkal, követve természetesen a hagyományokat.
 

 

Név: "Schwarzwald" Hagyományörző Egyesület
Székhely: 3908 Rátka, Kossuth u. 80.

Elnök neve: Endrész Beáta
Művészeti vezető: Endrészné Götz Julianna
Nyilvántartási szám: 2122.